Eerlijk Tropisch Hout BV

Eerlijk Tropisch Hout BV importeert tropisch hardhout uit bossen die beheerd worden door dorpsgemeenschappen (communities) in ontwikkelingslanden. Wij bieden lokale dorpsgemeenschappen en kleinschalige bosbedrijven/producenten toegang tot exportmarkten. Een deel van de opbrengsten van het hout worden geïnvesteerd in de lokale economie. Op deze wijze genereert het bos inkomen voor lokale gemeenschappen.

VERKOOP EN VERKRIJGBAARHEID

Eerlijk Tropisch Hout BV werkt alleen op basis van voorverkoop en levert aan importeurs en industrie. Kleine hoeveelheden zijn vekrijgbaar bij www.plankencentrale.nl.  

NIEUWS

Nieuws Maart 2010

Eerlijk Tropisch Hout BV heeft in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF) een traject opgezet om de commerciële mogelijkheden rond de exploitatie van tropisch hardhout te inventariseren voor ‘community forests’  (kleine dorpsgemeenschappen) in de regio Campo Ma’an, Zuid West Kameroen (WWF-Kudu Zombo project). Het WNF wil het nationaal park Campo Ma’an, dat een ongekende rijkdom kent aan biodiversiteit, beschermen met een ring van community forests waar lokale bewoners de vrijheid hebben het bos te exploiteren. Hierdoor zullen lokale bewoners het National Park niet aantasten en blijft de natuur behouden.

Meer over het WWF-Kudu Zombo project is te lezen in de nieuwsbrief:

 http://www.panda.org/who_we_are/wwf_offices/cameroon/?146881/Kudu-Zombo-Newsletter

Nieuws December 2011

Eerlijk Tropisch Hout BV heeft onderzoek gedaan voor SNV betreffende de export eisen voor community forests. Eerlijk Tropisch Hout BV heeft geholpen met het opzetten van een handleiding rond productie eisen voor de exportmarkt. Als resultaat is een brochure ontwikkeld door SNV Kameroen (zie http://www.snvworld.org/en/countries/cameroon) welke dorpsgemeenschappen kunnen helpen bij het benaderen van de exportmarkt voor wat betreft eisen rond soorten, maten en kwaliteit.

Nieuws December 2012

Het Congo Basin Project (CBP) (zie http://www.congobasinprogram.com) heeft community bossen en bedrijven opgenomen in haar programma. Eerlijk Tropisch Hout BV gaat de mogelijkheden onderzoeken voor de certificering van legale export van community hout en duurzaam bosbeheer. Het process zal starten met het werken aan een due dilligence systeem en certificering van productie en export van community hout. De tweede fase zal zich meer focussen op het duurzaam beheer van deze bossen.