Over Eerlijk Tropisch Hout BV

Opzet handelsmechanisme

Binnen de houtsector zijn er weinig handelsmechanismen aanwezig die kunnen leiden tot structurele verbetering van inkomen en verantwoorde houtproductie voor deze kleinschalige concessiehouders. Eerlijk Tropisch Hout werkt aan het verbeteren en ontwikkelen van handel voor tropisch hardhout dat geproduceerd wordt door kleine bosgemeenschappen in ontwikkelingslanden. Eerlijk Tropisch Hout werkt dan ook direct samen met dorpsgemeenschappen en haar partners om dit doel te bereiken.

Klik hier voor onze Algemene Leveringsvoorwaarden (pdf)